prùmyslové reverzní osmózy

Nacházíte se zde: domácí -> produkty -> prùmyslové ro systému -> prùmyslové reverzní osmózy
Jsme technické Taiwan prùmyslové reverzní osmózy výrobce, továrny, dodavatelem a exportérem. V závislosti na stabilní investice, vyšší kompetence a dobré po-prodejní servis, jsme se nás jako jeden z předních výrobců a vývozců v odvětví. Slibujeme, kvalitní produkty a konkurenceschopné ceny a včasnost dodávek pro vás. Byli jsme stanovit dlouhodobou činnost s našimi zákazníky. Pokud máte zájem o jakýkoliv model z našich produktů, prosím volně napište nám.
  • prùmyslové reverzní osmózy - RL


model: RL
prùmyslové reverzní osmózy
rl series reverzní osmózy

RL systémù øady reverzní osmózy jsou navr¾eny pro léèbu ze ¹iroké ¹kály vodních zdrojù vèetnì obecních dodávek, pøehrad a øek vody, vrtání a brakických vodních zdrojù. tyto základní systémy jsou navr¾eny tak, aby bylo jednoduché, aby instalaci, provoz a vy¾adují minimální údr¾bu. membrána flush zaøízení je standardní a funguje poka¾dé, kdy¾ systém je zaèala pomáhat s udr¾ováním membrány èistotì. kontinuální monitorování tlaku napájecí vody, ro prostupují kvalitu a skladovací nádr¾ úroveò se provádí plc regulátor. Rotek je reverzní osmózy jsou schopné odstraòovat soli, stejnì jako jiné neèistoty, jako jsou bakterie, cukry, bílkoviny, barviva a slo¾ky, které mají molekulovou hmotnost vìt¹í ne¾ 150 - 250 daltonù.

funkce produktu:
* Harmonogram 80 pevné potrubí práce
* z nerezové oceli ventily øízení a èerpadlo
* programovatelný regulátor plc
* nízký napájecí vody tlakový senzor
* pronikají senzor kvality & vodivost displej
* zásobníku snímaè hladiny vstup (24 VDC)
* prostupují a odmítnout toku rotátomery
* nastavitelný regulátor tlaku ventil
* auto flush (na pøání s pronikají vodou)
* pro montá¾ na panel tlakomery
* elektrická napodobovat panel s indikátory stavu
* elektro - le¹tìná nerezová ocel rám

Specifikace modelů

RL -2t

RL -2.5t

RL -3t

RL -4t

RL -6t

RL -9t

RL -12t

pronikají tok lph

2000

2500

3000

4000

6000

9000

12000

Modul množ & velikost

(4), 4"x80"

(5), 4"x80"

(4), 4"x120"

(4), 4"x40"

(2), 8"x80"

(3), 8"x120"

(3), 8"x160"

nominální využívání

50-75%

Motor (kW)

0.75

 2.25

2.25

2.25

3

3

3

hmotnost (kg)

43

43

43

43

43

43

43

rozměr (mm)

530 × 530 × 1150


Specifikace modelů

RL -16t

RL -20t

RL -24t

RL -30t

RL -35t

RL -45t

RL -50t

pronikají tok lph

16000

20000

24000

30000

35000

45000

50000

Modul množ & velikost

(4), 8"x160"

(4), 8"x200"

(4), 8"x240"

(5), 8"x240"

(5), 8"x280"

(6), 8"x280"

(7), 8"x280"

nominální využívání

50-75%

Motor (kW)

0.75

 2.25

2.25

2.25

3

3

3

hmotnost (kg)

43

43

43

43

43

43

43

rozměr (mm)

530 × 530 × 1150

po¾adavky se napájecí voda
ph: 3.0: 10.0
TDS: < 2000 ppm (choose bw systémy, kdy¾ pøekroèí)
zákal: < 1.0 ntu (poplatek pre - léèbu, kdy pøekroèí)
sdi: < 5.0 (po¾adované pøedbì¾né - zacházení, pokud pøekroèí)
tvrdosti: < 50 ppm (vy¾aduje pre - léèbu, kdy pøekroèí)
zbytkový chlor: < 0.1 ppm (po¾adované pøedbì¾né - zacházení, pokud pøesáhne)

Krmivo kvalita vody, tlaky a prùtoky mají významný vliv na výkon jakéhokoliv systému reverzní osmózy. zajistit spolehlivé a konzistentní dlouhou - termín výkon, je dùle¾ité dodávat napájecí vody s minimální specifikace podrobnì Ní¾e., pokud vá¹ zdroj vody je marginální, mìli byste zvá¾it pou¾ití doplòkové vodní nádr¾kou a posilovací èerpadlo dodat systém.
Poptávka nyní +Poptávka nyní -
Naše zkušenosti se nám umožňují zajistit nejlepší

prùmyslové reverzní osmózy

vystaví své výrobky do přísných opatření operativního řízení jakosti v každé fázi produkce a při odeslání. Upřímně vítám všechny relevantní přátele po celém světě, který přijde na návštěvu a spolupráci!
Italian, Italiano