oxid chloričitý vody

Nachádzate sa tu: domáce -> produkty -> vôd chemické -> oxid chloričitý vody
Sme technické Taiwan oxid chloričitý vody výrobca, továrne, dodávateľom a exportérom. V závislosti na stabilnej investície, vyšší kompetencie a dobré po-predajný servis, sme sa nás ako jeden z popredných výrobcov a vývozcov v odvetví. Sľubujeme, kvalitné produkty a konkurencieschopné ceny a včasnosť dodávok pre vás. Boli sme stanoviť dlhodobú činnosť s našimi zákazníkmi. Ak máte záujem o akýkoľvek model z našich produktov, prosím voľne napíšte nám.
  • oxid chloričitý vody - ChlorineDioxide


model: ChlorineDioxide
oxid chloričitý vody
chlorinedioxide

stabilizovaný oxid chloričitý sa líąi od oxidu chloričitého a je veµmi bezpečný. chlórdioxid je plyn. stabilizovaný oxid chloričitý (scd alebo stabilizované ClO2, a tieľ známy ako oxid anthium a chloritanu sodného) je forma soli v roztoku s bikarbonátu.

Stabilizovaný oxid chloričitý je aktivovaný, keď narazí na mikróby a baktérie. Rotek výskum & vývojový tím vykonal niekoµko testov na látky, ktoré aktivujú SCD. baktérie samy aktivova» SCD, aj keď pomaląie ako kyselín a iných anorganických látok. potom, čo človek konzumuje jedlo s vysokým obsahom cukrov a ąkrobov, neviditeµné baktérie na povrchu zuba a ďasná začnú kŕmi» zvyąkových častíc potravy. ako baktérie práce , sa vylučujú silné kyseliny, ktoré rozpúą»ajú tvrdú vápnika a fosfátov minerálne matricu zubnej skloviny. tieto baktérie produkujú aj metabolické enzýmy, ktoré odbúravajú spojivových tkanív a ďasná. bez riadnej ústnej hygieny, tieto baktérie opusti» nezdravé dutín a ąkvŕn , ako aj, zapálené a krvácanie ďasien. okrem spôsobuje vznik zubného kazu, sú tieto rovnaké baktérie sú zodpovedné za výrobu prchavých zlúčenín síry. prchavé zlúčeniny síry sú vedµająie produkty bakteriálneho kvasenia zvyąkov jedla a sú jedným z hlavným zdrojom zlého dychu.

Stabilizovaný oxid chloričitý je zapísaná EPA (Environmental Protection Agency) ako vynikajúci baktericídny, fungicídny a antimikrobiálne agent. FDA (Food and Drug Administration) a USDA (Spojené ątáty ministerstvo poµnohospodárstva) schválila pouľitie stabilizovaného chlórdioxidu v potravinárskych prevádzkach na dezinfekciu a ovládajúci baktérií a plesní.

, Aby sa stabilizované chlórdioxid, je oxid chloričitý prijatá a vyrobený v kvapalnom stave s ph na základni strane. potom rôzne komplexy uhličitanu sodného sú pridané do prípravku. tieto komplexy sa spoji» s a dlhopisov na Oxid chloričitý sa stabilizova». sa zmení z agresívneho nestabilné materiál, na ten, ktorý je extrémne mierna, veµmi stabilný, a napriek tomu má vąetky ľiaduce vlastnosti, ktoré oxid chloričitý má.

Chlórdioxid je nestabilný agresívny materiál, ktorý môľe poąkodi» sliznice v ústach.

Stabilizovaný oxid chloričitý je veµmi bezpečný v porovnaní s inými dezinfekčnými prostriedkami. stabilizovaný oxid chloričitý je tak bezpečné, ľe EPA ceny jeho toxicita úroveň rovnaká ako voda. to nepoąkodí ďasná, aj v prípade, ľe boli zníľené. to nemá ľiadny vplyv na náplne a má ľiadne ąkodlivé vlastnosti, ktoré zubár mal starosti. naopak, je to veµmi účinná na udrľanie ústach veµmi čisté.

Stabilizovaný oxid chloričitý bol najprv vyvinutý pre pouľitie na cankers. tak pre mäkké jemné tkanivá, kde môľu by» problémy s baktériami a inými microbials, stabilizovaný oxid chloričitý je vynikajúci produkt. je tieľ borí potravín filmy tak, aby tieto organizmy nemajú nič kŕmi» na a rastú a mnoľia sa. by to bolo veµmi dôleľité, keď sa pozriete na moľné infekcie.

Stabilizovaný oxid chloričitý je bezpečné pri skladovaní a pouľívaní, a nesie ľiadne nebezpečné ątítok na výrobky osobnej starostlivosti. je latentná forma oxidu chloričitého, ktorý umoľňuje riadené uvoµňovanie za podmienok pouľitia.

Typické vlastnosti

ph 7.5+.2
stabilitu police - ľivot dlhąia ako jeden rok
rozpustnos» mieąateµné s vodou
korózie non - korozívna pre kovy v roztoku beľne pouľívané
toxicity non - toxické 0 hodnotení (EPA stupnice 0 -4)
dopyt teraz +dopyt teraz -
Naše skúsenosti sa nám umožňujú zabezpečiť najlepšie

oxid chloričitý vody

vystaví svoje výrobky do prísnych opatrení operatívneho riadenia kvality v každom štádiu výroby a pri odoslaní. Úprimne vítam všetky relevantné priateľov po celom svete, ktorý príde na návštevu a spoluprácu!
Italian, Italiano