E-ROTEK WATER SYSTEMS CO.,LTD
電話: +886-8-7511181
傳真號碼: +886-8-7513525
地址: No.2,S. 1st Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan (R.O.C.)
您所在位置: 首頁 -> 聯絡我們
聯絡我們
* 必填信息
致:E-ROTEK WATER SYSTEMS CO.,LTD
* 主題:
 
    詢盤詳情:
貿易條款:
付款方式:
最小訂單量: (例如: 10000/pcs)
樣品條款:
* 詳細資訊:
 
    請提供以下詳細聯絡方式
* 稱呼: 先生 女士 夫人
* 名:
* 姓:
* 公司名稱:
* 國家/地區:
* 地址:
* 電子信箱:
* 電話號碼:
傳真號碼:
網址:
      
Italian, Italiano